สายด่วน

ร้องเรียน แจ้งเบาะแสด้านแรงงาน ที่โทรศัพท์สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๕ : สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ยินดีให้บริการค่ะ โทรศัพท์ติดต่อ 037-454-027

  

 

ตัดต่อสร้าง Bloggif

 

                        

ข่าวประชาสัมพันธ์

Syndicate content

 

 

 

สถานการณ์ด้านแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ** ไตรมาส 1 ปี 2560