วันพุธที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 10.00 น ณ สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา(ชาวไร่อ้อยปราจีนบุรี) ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี คณะทำงานตรวจบูรณาการป้องกัน การค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

 วันพุธที่ 15 พ.ย. 2560 เวลา 10.00  ณ สมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา(ชาวไร่อ้อยปราจีนบุรี) ต.วังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี คณะทำงาน