การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

 

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี 

ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560