วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น ณ วัดวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี คณะทำงานตรวจบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นำโดย แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี จัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี รอง ผอ.กอ.รมน. พ

 วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 9.00 น ณ วัดวังท่าช้าง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี