Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ดาวน์โหลด

ทั่วไป

pll_file_nameรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายวัน

ขนาด : 33.34 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2022-09-07 04:05:22+07

pll_file_nameรายงานแรงงานนอกระบบ ปี 2564

ขนาด : 2552.05 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2021-09-01 02:18:43+07

pll_file_nameบทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2562

ขนาด : 1877.3 kb
สถิติการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
วันที่สร้างวันที่สร้าง : 2019-11-15 12:55:14+07
TOP