Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 6 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพกระทรวงแรงงานประจำจังหวัดปราจีนบุรีครั้งที่ 1/2565 เพื่อดำเนินโครงการให้ความช่วยเหลือกำลังแรงงานผู้เดือดร้อนด้านอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และกรรมการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameinfo

ขนาด : 245.59 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 6 ม.ค. 2565
TOP