Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

นายไพโรจน์ โชติกสเถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อหารือข้อราชการ และเข้าประชุมตรวจติดตามรายงานผลการตรวจราชการ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 นายไพโรจน์ โชติกสเถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน และคณะ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อหารือข้อราชการ และเข้าประชุมตรวจติดตามรายงานผลการตรวจราชการ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และสำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก ณ ห้องสระมรกต ห้อง 401 ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

ไฟล์แนบ:

pll_file_name2222

ขนาด : 148.21 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 มี.ค. 2563
TOP