Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – มิถุนายน 2564)

pll_content_description

บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – มิถุนายน 2564)

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1.คำนำ-สารบัญ

ขนาด : 385.58 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 ส.ค. 2564

pll_file_name2.info-บทสรุปผู้บริหาร

ขนาด : 784.79 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 ส.ค. 2564

pll_file_name3.สถานการณ์แรงงาน 2-64

ขนาด : 1779.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 11 ส.ค. 2564
TOP