Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

pll_content_description

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่สอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

TOP