Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าวจังหวัดปราจีนบุรี และตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญาหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 นางชลอ ศรีบุญแก้วสุข แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน ร่วมต้อนรับนายไพโรจน์ โชติกสเถียร ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ลงตรวจเยี่ยมศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแรงงานต่างด้าวจังหวัดปราจีนบุรี และตรวจเยี่ยมโครงการแก้ไขปัญาหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ กลุ่มอาชีพทำไข่เค็มสมุนไพร กลุ่มอาชีพแหนมปลาบ้านโนนก่อ และเดินทางมาประชุมตรวจติดตาม ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1ตรวจราชการ

ขนาด : 165.41 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 มี.ค. 2563
TOP