Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น. สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี นำโดยแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร)​ จัดศึกษาดูงานร่วมกิจกรรมการประชุม ประจำปี “ฐานรากเทคโนโลยีก้าวไกล พัฒนาไทยก้าวหน้า”

pll_content_description

TOP