Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี มอบเกียรติบัตรให้ นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง นักวิชาการแรงงาน สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เป็นบุคคลต้นแบบ ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม

pll_content_description

TOP