Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

สรจ.ปราจีนบุรี ร่วมติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการชุมชนยั่งยืนฯ เพื่อแก้ปัญหายาเสพติด

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 13.00 น. นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี        ร่วมติดตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร        ตามยุทธศาสตร์ชาติ ภาค 2 ของสถานีตำรวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ณ ศาลาอเนกประสงค์     หมู่ที่ 9 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

TOP