Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 5 อัตรา ระหว่างวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2564 โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกที่เปิดสอบ มีผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ จำนวน 36 คน ในการสอบคัดเลือกทางสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameinfo

ขนาด : 433.5 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 14 ก.ค. 2564
TOP