Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 1 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด – 19

pll_content_description

วันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ปิดโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 1 กิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ ศาสนสถาน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคโควิด – 19 ณ วัดบางกระเบา ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2564 จำนวน 3 วัน มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 20 คน เพื่อให้ผู้ประสบความเดือดร้อนด้านอาชีพ ให้มีงานทำชั่วคราว โดยจ่ายค่าตอบแทนการทำงานในอัตราวันละ 300 บาทต่อคน

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameinfo2

ขนาด : 469.89 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 18 มี.ค. 2564
TOP