Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางชลอศรี บุญแก้วสุข) ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย)

pll_content_description

 

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล) ประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล   อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย) และกำหนดให้วันที่ 2 มีนาคม ของทุกปี เป็น วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางชลอศรี บุญแก้วสุข) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

ไฟล์แนบ:

pll_file_name02-03-63

ขนาด : 164.94 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 3 มี.ค. 2563
TOP