Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

โทรศัพท์

037-454-027

อีเมล

[email protected]


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

ศาลากลางจังหวัด ชั้น2  

หมู่11  ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

โทรศัพท์ 0-3745-4027-8

สื่อสาร มท. 31751

IP PHONE 69250

โทรสาร 0-3745-4027-8

E-mail : [email protected]

TOP