Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

จำนวนแรงงานนอกระบบ ปี 2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนแรงงานนอกระบบ ปี 2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส4ปี2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส3ปี2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส2ปี2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส1ปี2559

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส4ปี2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส3ปี2558

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562
TOP