Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

สถิติแรงงานจังหวัด

ค้นหา

จำนวนแรงงานนอกระบบ ปี 2558

ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนแรงงานนอกระบบ ปี 2559

ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562
TOP