Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – ...

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ...

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 2 วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ...

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ 1 วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม ...

TOP