Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

แบนเนอร์ สไลด์

ติดต่อเรา

นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์

นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์

แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2 หมู่ 11 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230

แผนที่ตั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ

ประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 5 ม.ค. 2565

ประกาศเจตจำนงสุจริต

pll_number_of_visitor ครั้ง เผยแพร่โดย 14 ธ.ค. 2564

ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

สถานการณ์แรงงานไทย

สถานการณ์แรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

สถิติแรงงานจังหวัด

จำนวนแรงงานนอกระบบ ปี 2558

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนแรงงานนอกระบบ ปี 2559

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส4ปี2559

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส3ปี2559

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส2ปี2559

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562

จำนวนประชากรจังหวัดปราจีนบุรี ไตรมาส1ปี2559

pll_number_of_visitor 0 ครั้ง เผยแพร่โดย 16 มี.ค. 2562
เรื่องที่น่าสนใจ

เรื่องที่น่าสนใจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
ความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ใหม่
TOP