Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร

  นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร

  แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
  • นางสาวภัททิรา นวลปลอด

   นางสาวภัททิรา นวลปลอด

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
  • นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง

   นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง

   นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาววันวิสาข์ ขำดี

   นางสาววันวิสาข์ ขำดี

   นักวิชาการแรงงาน
  • นางสาวฐิติพร สุภาพุฒ

   นางสาวฐิติพร สุภาพุฒ

   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
  • นายสด ลิ้มกุล

   นายสด ลิ้มกุล

   พนักงานขับรถยนต์
 • นางพรทิพย์ แข็งขัน

  นางพรทิพย์ แข็งขัน

  พนักงานทำความสะอาด
TOP