Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

โครงสร้างหน่วยงาน

 • นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร

  นางสาวอรวรรณ ผลิตาพร

  แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี
  • นางสาวภัททิรา นวลปลอด

   นางสาวภัททิรา นวลปลอด

   นักวิชาการแรงงานชำนาญการ
   • นางสาววันวิสาข์ ขำดี

    นางสาววันวิสาข์ ขำดี

    นักวิชาการแรงงาน
    • นายสด ลิ้มกุล

     นายสด ลิ้มกุล

     พนักงานขับรถยนต์
  • นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง

   นางสาวเบญจวรรณ ดากลาง

   นักวิชาการแรงงาน
   • นางสาวฐิติพร สุภาพุฒ

    นางสาวฐิติพร สุภาพุฒ

    เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และประมวลผลเบื้องต้น
    • นางพรทิพย์ แข็งขัน

     นางพรทิพย์ แข็งขัน

     พนักงานทำความสะอาด
TOP