Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่สถานประกอบกิจการ ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน

pll_content_description

       วันอังคาร ที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี          พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัด เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลให้แก่ สถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานและได้รับรางวัล

  1. สถานประกอบการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
  2. สถานประกอบกิจการทำระบบมาตรฐานแรงงานไทยและแนวปฏิบัติการใช้รายงานที่ดี
  3. สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  4. สถานประกอบการจัดทำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
  5. โครงการโรงงานสีขาวประจำปี 2565

     รวม จำนวน 87 รางวัล โดยมี นายวร​พันธุ์​ สุ​วัณ​ณุ​สส์​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุมจังหวัด ศูนย์ราชการจังหวัด

info

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameinfo

ขนาด : 1406 kb
วันที่สร้าง : 22 ก.ย. 2565
TOP