Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมรับฟังนโยบายปฏิบัติราชการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

pll_content_description

         วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมรับฟังนโยบายปฏิบัติราชการสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมอำนวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ แด่ผู้บริหารระดับกระทรวง ร่วมกับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ผ่านระบบ           VDO Conference 76 จังหวัด

TOP