Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2565 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมพานหิน 201 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565

pll_content_description

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 2/2565 เวลา 14.00 น ณ ห้องประชุมพานหิน 201 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด้วยผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง และผู้แทนภาครัฐ ที่ประชุมพิจารณาทบทวนปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปราจีนบุรีสำหรับแรงงานแรกเข้าทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งนี้ได้สรุปผลเสนอกระทรวงแรงงานรับทราบต่อไป

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameinfo

ขนาด : 360.07 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 23 มิ.ย. 2565
TOP