Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

นายวร​พันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ปราจีนบุรี เยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและเพิ่มทักษะฝีมือในการรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

pll_content_description

        จัน​ทร์ที่​ 11 ตุลาคม 2564 13.30น. นายวร​พันธุ์​ สุวัณณุสส์ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​ปราจีนบุรี เยี่ยมชมการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานและเพิ่มทักษะฝีมือในการรองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ​ และสังคมของท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี​ ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ​เศรษฐกิจ​ฐานราก​ ซึ่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานปราจีนบุรี​ ได้ดำเนินการฝึกอบรมให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี​ จำนวน 20 คน ในสาขาอาชีพเสริม สาขาการจัดการสวนไผ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 9-11 ตุลาคม​ 2564 โดยมี นางประไพพรรณ ลุ่มจันทร์ แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมเยี่ยมชมกิจกรรม ณ สวนไผ่ปราชญ์ชุมชน ตำบลดงบัง อำเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

TOP