Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

pll_content_description

บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานและดัชนีชี้วัดภาวะแรงงาน ไตรมาส ไตรมาส 3 ปี 2564 (กรกฎาคม – กันยายน 2564)

ไฟล์แนบ:

pll_file_name1.คำนำ-สารบัญ3-64

ขนาด : 320.11 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ก.พ. 2565

pll_file_name2.info-บทสรุปผู้บริหาร 3-64

ขนาด : 617.44 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ก.พ. 2565

pll_file_name3.สถานการณ์แรงงาน 3-64

ขนาด : 3046.56 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 15 ก.พ. 2565
TOP