Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

pll_content_description

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารประกอบการรายงานตัวตามเอกสารแนบท้ายประกาศ 2

TOP