Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

pll_content_description


ประกาศจังหวัดปราจีนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

และกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการสอบ
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

TOP