Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

pll_content_description

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก เป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน ของสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี

TOP