Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

ประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) การคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคล

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. ประชุมชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure: SOP) การคัดกรองเบื้องต้นเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคล  ที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ZOOM) ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และผู้แทนอาสาสมัครแรงงาน 76 จังหวัด

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameinfo

ขนาด : 214.76 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 17 มิ.ย. 2565
TOP