Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางชลอศรี บุญแก้วสุข) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

pll_content_description

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.09 น. แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นางชลอศรี บุญแก้วสุข) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2563 และร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา พุทธศักราช 2563 ซึ่งมีกิจกรรมเทเทียนเพื่อหล่อเทียนเข้าพรรษา และเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล) เป็นประธาน ณ วัดใหม่กรงทอง อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameสไลด์1

ขนาด : 283 kb
วันที่สร้าง : 2 ก.ค. 2563
TOP