Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ

pll_content_description

รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ กองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย 

ไฟล์แนบ:

TOP