Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

“สรจ.ปราจีนบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการ”

pll_content_description

         สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะในการเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการแรงงาน จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 22 – 26 กันยายน 2565 โดยวิธีการทดสอบความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะคุณลักษณะส่วนบุคคล และวิธีการการสอบสัมภาษณ์ ในการสอบคัดเลือกทางสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameinfo

ขนาด : 1239.62 kb
วันที่สร้าง : 7 ก.ย. 2565
TOP