Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีอาสาสมัครดูแลพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

pll_content_description

วันจันทร์ที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมสำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรีจัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการจ้างงานเร่งด่วน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนด้านอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งวดที่ 2 โดยมีกิจกรรมภายใต้โครงการฯ 8 กิจกรรม (จ้างงาน 6 กิจ ฝึกอาชีพ 2 กิจ) โดยมีอาสาสมัครดูแลพื้นที่ เข้าร่วมประชุม

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameinfo

ขนาด : 246.11 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 10 ม.ค. 2565
TOP