Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 

pll_content_description

สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ด้วยตนเองให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 2 ศูนย์ราชการจังหวัดปราจีนบุรี หมู่11 ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมสมัคร ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

TOP