Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เร่งสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรม เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปราจีนบุรี

pll_content_description

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี เร่งสำรวจข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จำเป็นของลูกจ้างพนักงานในสถานประกอบกิจการภาคอุตสาหกรรมได้แก่ 1. หจก.กบินทร์บุรี  ปิโตรเรียม 2. โรงแรมแคนทารี กบินทร์ 3.บริษัท ไฮเออร์ อีเล็คทริค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)    4.บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด 5. หจก.ศิริลักษณ์ กบินทร์บุรี 6.บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ฟาร์มไก่และฟาร์มสุกร) 7. บริษัท โฟร์ เอ็น พลาสติก จํากัด เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดปราจีนบุรี พิจารณาทบทวน/ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐานของจังหวัดปราจีนบุรีต่อไป

ไฟล์แนบ:

pll_file_nameinfo

ขนาด : 224.54 kb
สถิติการดาวน์โหลด : ครั้ง
วันที่สร้าง : 7 พ.ค. 2565
TOP