Skip to main content

สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี

แรงงานจังหวัดปราจีนบุรี (นายพงษ์พัฒนา สุทธิพันธุ์) ให้การต้อนรับชมรมอาสาสมัครแรงงาน ในการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

pll_content_description

TOP